موسسه حاسبین

ویژگی مدیر موفق

 

اعتماد وافر نسبت به سایرافراد و مردم دارد
دارای سیستم مدیریتی هدف گرا و واقع گرا
داشتن روحیه انتقاد پذیری همراه با آرامش در برابر بحران
برخورداری از نیروی جسمانی و سلامت بدن
برخورداری از شخصیت پایدار و غیر متزلزل
میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط
روحیه هم کاری و هم بستگی در سیستم مدیریتی
قاطع بودن در تصمیم گیری و درگیر شک و تردید نگشتن

نکات مدیریتی

1-تمایل به کسب موفقیت
2-ظاهری مرتب و آراسته
3- غرور شغلی
4- مهارت در ارتباطات
5- صداقت و صراحت
6- داشتن حافظه خوب
7- ظرفیت کار سنگین
8- تصمیمات عاقلانه
9-اتکاء به خود
10- غلبه بر ترس
11- دوراندیشی و ریسک پذیری
12- سالم بودن
13- انتقادپذیری
14- ایجاد انرژی مثبت
15- تمایل به ارزشیابی از خود
16- علاقه به دیگران

 

عواملی که تکرار آن باعث متزلزل شدن جایگاه مدیریتی می شود

 

 ترس و بي ميلي نسبت به ارزيابي عملكرد

 تيم سازي ،فقط به شكل صوري

 خالي بودن چنته مديريت

 دستور دادن به جاي درخواست كردن و ايجاد تعهد

 ناتواني در ايجاد اعتماد يا غلبه بر عدم اعتماد

 نداشتن طرح كاري روشن

توجه به مشتري در اولويت آخر

 

  گوش ندادن

 افراط در تعهد

 دل خوش كردن به آمار و ارقام

 پذيرش تعهد هاي مبهم و نامشخص يا پرهيز از تعهد

آخرین مقالات

مدیریت استراتژیک

روزگار تغییرات جدی پیدا کرده است! دوران گذشته دوران کنونی تغييرات اندك تغییرات پرشتاب و متوالی عمر طولاني محصول عمرکوتاه محصول افزايش مستمرقيمت‌ها روند کاهش قیمت دامنه محدود انتخاب دامنه وسیع انتخاب سهامداران غير فعال سهامداران آگاه محدودیت دامنه ریسک وسعت دامنه ریسک

تئوري محدوديتها

نام تئوري محدوديتها (THEORY OF CONSTRAINTS=TOC) و راهكارهاي اجرايي آن به نام فناوري توليد بهينه، شهرت در اواخر دهه 80 گلدرات فيزيكدان يهودي، روشي برپايه اهداف و رويه هاي كار كارخانجات ارائه داد كه فلسفه حاكم بر آن با يافت. تئوري محدوديتها مبتني بر بهبود مستمر بوده و تمركز اصلي آن بر شناسايي محدوديتها و گلوگاههاي توليدي به منظور افزايش مستمر دستيافت كل كارخانجات است، اجراي موفق تئوري محدوديتها مستلزم اجراي الگوريتمـي با 5 گام اساسي و توجه به قواعد خاصي است. تئوري محدوديتها را مي توان نگرش سيستماتيك نوين در فرايند تفكر ناميد. فرايند تفكر تئوري محدوديتها به عنوان ابزاري براي حل مسئله، تشخيص و از بين بردن محدوديتها، ذهنيتها و راههاي سنتي موجود مورداستفاده مديران قرار مي گيرد. ابزاري كه »گلدرات« براي اجراي تئوري محدوديتها ايجاد كرد مشتمل بر 5 درخت منطقي وقوانين حاكم بر آن است.

برخی مشتریان

ارتباط با ما

آدرس :
خ سهروردی شمالی-خ شهید قندی غربی- پلاک 100-واحد 304
شماره های تماس :
00982188541092
00982188541907
دورنما :
00982188541184
ایمیل :
info@hasebin.ir